OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR

Home » OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR

* Kronik yorgunluk sendromu : Kişinin yorgunluk hissettirecek kadar bir iş yapmadığı, hatta gün boyu istirahat ettiği halde kendisini bitkin hissettiği durumdur. Bu sendromda hücre seviyesinden başlayarak vücuttaki kötü etkiler anlamlı düzeyde silinebilmektedir. İş hayatı stresi, zihinsel ve bedensel yorgunluk gibi durumlar ozon terapi ile giderilebilmektedir.

* Kronik iyileşmeyen yaralar : Diabet(şeker) hastalığına bağlı ayak yaraları, dekübitis yaraları uzun süre yatmaya bağlı olarak oluşan bası yaraları, ameliyat sonrası oluşan iyileşmeyen yaralar, yanık ve üzerine yerleşmiş enfeksiyonlar ozon tedavisinin uygulama alanlarındandır. Tedavi ile bölgeye gelen kan akımı ve oksijen miktarı arttırılır, ayrıca mikroorganizmalar üzerine olan etki ile enfeksiyonla da mücadele edilir. Çok önemli bir noktada dolaşım yetmezliği, şeker hastalığı, sigara içenlerde gözlenen burger hastalığı gibi damarsal problem ve buna bağlı kan dolaşımındaki bozukluğa bağlı olarak uzuvlarda meydana gelen yaralar çoğu kez hiperbarik oksijen tedavisi ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. ozon tedavisinin bu tedaviye üstün olduğu kanıtlanmıştır.

* Tip 2 diabette : Diyabet hastalarında damarların hasarlanması sonucu ortaya çıkan dolaşım bozuklukları ve doku hasarının( sinir, böbrek, göz)azaltılmasında

* Hipertansiyon tedavisi: Diğer tedavilerle birleştirilerek destekleyici olarak.

* Romatizmal hastalıklar : Kas, eklem patolojilerinde ve romatizmal hastalıklarda eklem içine enjeksiyon sonucu enflamasyon ve ağrı azalır. Düşük evre artrozlarda(eklem kireçlenmelerinde) ekleminde yenilenmesini sağlayabilmektedir. İleri evre romatizmal hastalıklarda diğer tedavilerle kombine edildiğinde tam şifa elde edilebilmektedir. Romatoid artrit gibi bağışıklık sisteminin bozukluğu sonucu oluşan, eklem, kas ve iskelet sisteminin fonksiyonunu etkileyen ve ağrılı hareket nedeniyle pek çok fonksiyonu kısıtlayan hastalıklarda, immun sistemi düzenlediği için tek başına veya diğer tedavilerle birlikte kullanılabilmektedir.

* Romatoid artrit, SLE, Behçet hastalığı, multipl skleroz ve birçok otoimmun hastalıkta immun sistemi düzenleme özelliğinden yararlanılarak tedavide kullanılır. Yaygın kas ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluk ile seyreden fibromiyalji denen hastalıkta da ozon ile tedaviden iyi sonuçlar alınır

* Yaşlılıkta : oksijenin dokulara aktarımında azalma olur, hücrenin aktivitesi yavaşlar ve bozulur. Buna bağlı olarakta pek çok tablo ortay çıkar. Ozon terapisi ile oksijenin dokulara geçişinde artış olur hücre foksiyonunda olumlu değişiklikler oluşur, bağışıklık sistemi herekete geçerek antioksidan madde üretimi artar ve vücutta birikmiş olan toksinlere karşı mücadele(detoks) arttırılır. Kişinin klinik tablosunda düzelme olur, kişi kendini daha iyi hisseder, özellikle beyindeki dolaşım bozukluklarında ortaya çıkan fiziksel performansta azalma, yürüme güçlüğü unutkanlık gibi şikayetlerin gerilediği kişinin fiziksel dayanıklılığının da arttığı gözlenir

* Detoks amaçlı : Soluduğumuz havayla içtiğimiz suyla, yediğimiz yiyeceklerle v.b. birçok toksin-zararlı madde vücudumuza girer. Major veya rektal ozon terapi ile antioksidan(detoks)enzimleri harekete geçirilerek biriken toksinler vücuttan uzaklaştırılır. Ozon sahuna yöntemi ile de cilt adeta böbrek gibi kullanılarak bu toksinlerin uzaklaştırılması sağlanır.

* Cinsel fonksiyonların desteklenmesinde ;  diabetin erken evrelerindeki ereksiyon kaybı tedavisinde, depresyon-duygu durum bozukluklarına bağlı cinsel isteksizliklerin ve diğer sorunların giderilmesinde

* Bel ve boyun fıtıklarında:  fıtığa neden olan diskin içine veya etrafına verilerek fıtık ve buna bağlı meydana gelen ağrı başta olmak üzere diğer şikayetlerde gerileme gözlenir

* Karaciğerde enflamasyonla giden hepatit A,B ve C virüsleriyle mücadelede de tek başına ve diğer tedavilerle kombine şekilde etkilidir. Hepatitli hastalarda rektal ve major terapi beraber uygulandığında karaciğere gelen kan akımında ve karaciğer dokusunda oksijen miktarının çok arttığı, karaciğer enzimlerinin de normale döndüğü gösterilmiştir.

* İnflamatuvar barsak hastalıkları:  denen ülseratif kolit ve crohn hastalığında hem sistemik hemde rektal beraber uygulamalarda özellikle erken dönemlerde uygulandığında yararı gözlenir. Barsak kanlanmasını, oksijenlenmesini arttırması barsak spazmlarını çözer, hücrelerin yenilenmesini sağlar; bu etkisinden dolayı spastik kolon-irritabl barsak sendromunda, ülserle seyreden hastalıklarda etkilidir.

* Mide ülserinde:  hücrelerin yenilenmesi, kanlanmasının artması v.b. özelliklerinden faydalanılır. Bu amaçla sistemik kullanılmasının yanı sıra ozonlu sularda kullanılır.

* Fistüllerde:  (anal fistül v.b.) enflamasyonu engelleyici, hücreleri yenileyici özelleiklerinden dolayı yüz güldürücü sonuçlar alınır.

* Multipl skleroz, Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar myotoni, muskuler distrofi veya kas-sinir sistemini tutan hastalıklarda son derece etkilidir.

* Migren ve başağrıları : nın tedavisinde oldukça etkilidir.

* Cilt hastalıkları : , ekzamalar, sedef hastalığı gibi kronik cildi tutan hastalıklarda hem lokal olarak kullanılan kremler, hemde sistemik uygulama etkindir.

* Ağız içi mukozasını tutan hastalıklarda diş eti iltihaplarında, ağız içi aftlarda, kandida enfeksiyonlarında etkilidir

* Zona, uçuk gibi virüs hastalıkları : Hem sistemik hem de lokal kremlerle yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

* Sellülitte : ciltte biriken yağ asitlerinin vücuttan atılmasına; kılcal kan damarlarında akımın artması ile metabolizmanın normale döndüğü gözlenir.

* Tedaviye dirançli kadın genital yolu enfeksiyonlarında bakteri, mantar öldürücü ve hormonal durumu düzenleyici etkisinden faydalanılır